หน้ากากท่อคู่  หน้ากากป้องกันฝุ่น หน้ากากป้องกันสารเคมี หน้ากากป้องกันละออง

อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น สารเคมี  หน้ากาก ตลับกรอง แผ่นกรอง น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย ทนทาน หน้ากากชนิดนี้สามารถป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวหน้ากากมีความสวมใส่มิดชิดฝุ่นละอองหรือสารเคมีไม่สามารถหลุดรอดเข้าไปได้ มาตรฐานประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ

 

หน้ากากท่อคู่