หน้ากากแนะนำ หน้ากากป้องกันฝุ่น หน้ากากป้องกันสารเคมี หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง

หน้ากากมีหลากหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ทำหรือการดำรงชีวิตในแต่ละวันของแต่บุคคล อาทิเช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หน้ากากป้องกันสารเคมี หน้ากากชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา (หน้ากากใช้แล้วทิ้ง) แต่การใช้งานอาจต้องมีความชำนานในการสวมใส่เพื่อให้การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นบุคคลหรือบุคลากรควรเลือกใช้งานหน้ากากที่เหมาะสมเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง 

หน้ากากแนะนำ