หน้ากากแบบชุดเซ็ท เซ็ทหน้ากากป้องกันฝุ่น เซ็ทหน้ากากป้องกันสารเคมี 

หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมีที่มาพร้อมกับเซ็ทและอุปกรณ์ป้องกัน ตลับกรองฝุ่น แผ่นกรองฝุ่น ไส้กรองฝุ่น พร้อมสายรัดกระชับใบหน้า อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถใส่ประกอบกันได้ หน้ากากแบบชุดเซ็ทแนะนำก่อนสวมใส่ควรปรับสายให้กระชับกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเพื่อมิให้เชื้อโรคต่างๆฝุ่นละอองและสารเคมีหลุดรอดเข้ามาได้

หน้ากากแบบชุดเซ็ท