หน้ากากกันฝุ่น (ชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา)

หน้ากากสามารถป้องกันโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ ป้องกันฝุ่นละอองสารเคมีที่ปนเปื้อนภายในอากาศ ละอองเกสรดอกไม้ขนสัตว์ควันพิษจากมลภาวะต่างๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคหน้ากากอนามัยเหมาะกับผู้ที่ทำงานสถานพยาบาล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องเผชิญฝุ่นละอองและควันพิษสารเคมี หน้ากากอนามัยผ่านการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ

หน้ากากกันฝุ่น (แบบใช้แล้วทิ้ง)