3M ชุดกันตกจากที่สูง,ชุดฮาเน็ตแบบเต็มตัว,อุปกรณ์กันตก,เข็มขัดกันตก,เชือกนิรภัยสองสาย

อุปกรณ์ปกกันอันตรายจากการทำงานเสี่ยงภัยจากการทำงานจากที่สูงใช้พยุงรับน้ำหนักตัวได้ดีแข็งแรงช่วยในการทำงานที่มีความเสี่ยงในที่ระดับสูง การทำงานเกี่ยวข้องกับการปีนตึก ปีนเสาไฟฟ้า ปีนเขาที่ต้องการใช้ความยึดเกาะที่มีความแข็งแรงมั่นคง สายมีความแข็งแรงสามารถปรับขยายเพิ่มลดตามขนาดรูปร่างของผู้ใช้งานได้ตามความเหมาะสมของรูปร่าง

 

 

 

ชุดกันตกจากที่สูง