LRM ถุงมือสวมทับอเนกประสงค์ 

ถุงมือสามารถป้องกันไฟฟ้าแรงสูงได้ วัสดุยางที่มีคุณภาพป้องกันอันตรายจากการทำงานเกี่ยวข้องกับการทำงานไฟฟ้า ช่วยให้ผู้สวมใส่มีความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้า

ถุงมือสวมทับอเนกประสงค์