อุปกรณ์เสริม แว่นตาแพทย์ ใช้สำหรับประกอบแว่นตาเลเซอร์ แว่นห้องแลป แว่นแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน วัสดุมีความแข็งแรง ทนทาน ผ่านมาตรฐานการผลิตชั้นนำจากต่างประเทศ

อุปกรณ์เสริม (แว่นตาแพทย์)