แว่นครอบตาเซฟตี้ สำหรับการใช้งานประเภทต่างๆที่ต้องอาศัยด้านความปลอดภัยอย่างสูง ลักษณะแว่นสามารถป้องกันรอบบริเวณดวงตาได้อย่างมิดชิด สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท งานประเภทห้องแลป งานก่อสร้างงานที่มีความเสี่ยงอันตรายเครื่องจักรกล สายรัดสวมใส่สบายกระชับใบหน้าสามารถปรับลดตามขนาดรูปหน้าได้

แว่นครอบตาเซฟตี้