แว่นตาทางการแพทย์ แว่นตาห้องแลป แว่นตาเลเซอร์ เหมาะสำหรับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญหรือนักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติงานในห้องแลปที่ต้องการความปลอดภัย มั่นใจในการทำงาน ตัวแว่นมีการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน

แว่นตาสำหรับทางการแพทย์