นโยบายการจัดส่ง การคืนสินค้า และเปลี่ยนสินค้า

การจัดส่งสินค้า

ชำระเงินก่อน 11.30 น. จัดส่งสินค้าวันนี้ 
ชำระเงินหลัง 11.30 น. จัดส่งสินค้าวันถัดไป
ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

เงื่อนไขค่าจัดส่งสินค้า

 • ค่าจัดส่งรองเท้า Safety jogger ( บูท ) ราคา 150 บาท/คู่
 • Harvik ราคา 150 บาท/คู่ ( ซื้อครบ 3 คู่ ส่งฟรี )
 • ค่าจัดส่งรองเท้า Safety jogger หุ้มส้น-หุ้มข้อ ราคา 100 บาท/คู่
 • ค่าจัดส่งรองเท้า Oxypas ราคา 100 บาท/คู่
 • กรณีส่งซื้อ 3 คู่ขึ้นไปค่าจัดส่ง 300 บาท
 • กรณีส่งซื้อ ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ( ลูกค้าทั่วไป )
 • กรณีส่งซื้อ ครบ 5,000 บาท จัดส่งฟรี ( ลูกค้าตัวแทน )

  เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  • ระยะเวลาในการรับประกัน 1 เดือน เริ่มรับตั้งแต่วันที่ออกบิล
  • ระยะเวลาในการรับประกัน Clearance 50% ขึ้นไปไม่รับเครมทกุกรณี
  • รับเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า กรณีเปลี่ยนสินค้า เนื่องจากใส่ไม่ได้ สินค้าต้องอยู่ในสภาพปกติยังไม่ผ่านการใช้งาน กล่องต้องไม่มีรอยขีดเขียนหรือมีความเสียหาย และทางลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งไปและกลับ ( ค่าจัดส่ง 120 - 300 บาท )
  • กรณีเปลี่ยนรุ่นสินค้าหากสินค้ามีราคาสูงกว่าต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มหากสินค้าราคาน้อยกว่าทางเราจะไม่คืนเงินทุกกรณี

  • กรณีสินค้าที่บรรจุซองหากซองถูกเปิดออกหรือฉีกขาดทางร้านไม่สามารถรับเปลี่ยนสินค้าให้ได้ทุกกรณี

  • การเคลมสินค้า ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า ( บิลหรือสำเนาบิล ) เพื่อใช้ในทาการเคลมสินค้าทุกครั้ง หากไม่มีทางเราขออนุญาตไม่รับเคลม สินค้าให้ทุกกรณีและกล่องต้องไม่มีรอยขีดเขียนหรือได้รับความเสียหาย

  *หมายเหตุ หากพบความเสียหายนอกเหนือจากคุณภาพของสินค้า เช่น รอยกรีดบนพื้น ผิวหนัง รอยเลอะ สกปรก หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ งานแบบผิดวิธีของลูกค้าทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหรือรับเปลี่ยนสินค้าใดๆทั้งสิ้น

  เงื่อนไขการชำระเงิน

  • สั่งซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทฟรีค่าจัดส่งสินค้าโดย Kerry หรือขนส่งเอกชนอื่นๆตามความเหมาะสมของพื้นที่จัดส่ง
  • ชำระค่าสินค้าเข้าบัญชี "บริษัท เหลืองรัศมี จำกัด"
  ธนาคารกสิกรไทย เลขท่ี 654-1-00639-5
  ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัส บ้านฟ้าลำลูกกา 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขท่ี 392-2-06762-3
  ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขา โลตัส บ้านฟ้าลำลูกกา
  ธนาคารทหารไทย เลขท่ี 082-1-05157-0
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน สาขา อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
  *ค่าธรรมเนียมในการโอนลูกค้าต้องเป็นฝ่ายออกเอง

    

  ==================================================