แผนที่ร้านของเรา

แจ้งลูกค้า หากลูกค้าจะเดินทางทางมายังร้าน ให้พิมพ์ชื่อร้านของเรา ในแผนที่ google ได้เลยคะ แผนที่ในเว็บของเราได้เชื่อมไว้ใน google map เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากจะค้นในเว็บเรานั่น มันจะขึ้นไม่ตรง เพราะ ว่า ระบบ แอปพลิเคชั่นของแอป ไม่อ่านตัวเลขที่ ที่ เป็น / ทับ จึงทำให้ แผนที่ในเว็บเราไม่ตรง แต่ในgoogle ตรงเพราะ ระบบเขาอ่านทุกตัวอักษร ขออภัยในความไม่สะดวกคะ